Norbergs Estetik

Sedan december 2019 har du även möjlighet att boka in dig på behandling hos Josefine på Norbergs Estetik:

Josefine Norberg är 26 år, född och uppvuxen i närområdet av salongen. Efter gymnasiet började intresset för vården att smyga sig på. I Januari 2015 påbörjades Sjuksköterskeutbildningen på Kristianstad Högskola.

Efter 3 års utbildning stod Josefine redo som Legitimerad Sjuksköterska. 15 Januari 2018 arbetade hon första arbetspasset som sjuksköterska inom slutenvården och än idag jobbar hon aktivt inom sjukvården bredvid den estetiska verksamheten.

16 Juni 2018 påbörjades den första utbildningen inom den Estetiska verksamheten. Där och då skapades Fillers by Josefine som senare kom att utvecklas till NorbergsEstetik.

 

För ytterligare information om behandlingar och priser, besök gärna www.norbergsestetik.se